Studenckie schronisko turystyczne „Chałupa Chemików”

635m n.p.m.