Ciężki Szczyt i Rysy widziane z Wysokiej (Ciężki Szczyt, 2520m n.p.m.)